Chi bộ Đảng
  • Địa chỉ trụ sở: Trường THCS Liên Châu

CHI BỘ TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU          
  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN NĂM 2020  
               
STT  Họ và Tên Năm sinh Chức vụ Ngày vào đảng Ngày chính thức Chi bộ thôn Đảng ủy xã
1 Nguyễn Xuân Học 10/5/1963 BT 31/10/2001 31/10/2002 Ngọc đình Hồng Dương
2 Nguyễn Ca Ngợi 13/4/1978 PBT 05/11/1997 05/11/1998 Ngô Đồng Hồng Dương
3 Đặng Thị Hằng 16/11/1972 CUV 14/12/2000 14/12/2001 Cống Xuyên Nghiêm Xuyên
4 Trần Thị Mai 06/4/1975 ĐV 03/10/2000 03/10/2001 Ngọc đình Hồng Dương
5 Dương Nam Vỹ 20/5/1973 ĐV 09/12/2011 09/12/2012 Châu Mai Liên Châu
6 Hoàng Văn Long 03/11/1976 ĐV 03/02/2000 03/02/2001 Cống Xuyên Nghiêm Xuyên
7 Nguyễn Thị Phương 13/8/1976 ĐV 27/8/2005 27/8/2006 Ước Lễ Tân Ước
8 Lê Văn trung 19/02/1982 ĐV 19/8/2010 19/8/2011 Châu Mai Liên Châu
9 Lê Mai Thực 07/9/1983 ĐV 31/8/2016 31/8/2017 Châu Mai Liên Châu
10 Lê Thị Thu Như 07/5/1993 ĐV 05/9/2000   Triều Đông Tân Minh
11 Nguyễn Thị Cảnh 25/01/1984 ĐV 02/8/2014 02/8/2015 Châu Mai Liên Châu
12 Hồ Thu Huyền 28/01/1974 ĐV 13/11/2007 13/11/2008 Cao Xá Dũng Tiến
13 Đào Quang Long 15/6/1983 ĐV 19/8/2010 19/8/2011 Châu Mai Liên Châu
14 Đào Thị Ánh 27/01/1981 ĐV 02/8/2014 02/8/2015 Châu Mai Liên Châu
15 Đào Thị Yến 15/6/1986 ĐV 19/8/2010 19/8/2011 Từ Châu Liên Châu
16 Nguyễn Văn Hường 21/12/1974 ĐV 11/3/2005 11/3/2006 Ngô Đồng Hồng Dương
17 Nguyễn Đình Trận 17/02/1964 ĐV 19/7/2000 19/7/2001 Bạch Nao Thanh Văn
18 Lê Văn Đạt 28/02/1989 ĐV 10/8/2018 10/8/2019 Châu Mai Liên Châu
               
          Liên Châu, ngày 03 tháng 12 năm 2020
          TM. CHI ỦY
          PHÓ BÍ THƯ
               
               
          Nguyễn Ca Ngợi

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây