PHIÊN ÂM TIẾNG ANH

Thứ bảy - 27/11/2021 10:27
PHÁT ÂM - PRONUNCIATION
 1.    Phiên âm Tiếng anh
 1.   Nguyên âm Vowels (u, e, o, a, i)
 1.   Nguyên âm ngắn - Short vowels
 •    / ə/: ago, mother, together                                            - /i/: hit, bit, sit
 •    / ʌ /: study, shut, must                                                 - / ɒ /: got job, hospital
 •    /u/: put, should, foot                                                    -/e/: bed, send, tent, spend
 •    / æ /: cat, chat, man
 
 1.   Nguyên âm dài - Long vowels
 •    / iː/ meet, beat, heat                                                     -/u:/: school, food, moon
 •    /a:/: father, star, car                                                      - / ɔː/: sport, more, store
-/ ɜː /: bird, shirt, early
 
 1.   Nguyên âm đôi- Diphthongs
 •    /ai/: buy, sk, hi, shy                                                    - / ɔɪ /: boy, enjoy, toy -
 •    /ei/: day, baby, stay                                                      - /ou /: no, go, so
 •    /au/: now, sound, cow                                                 - / ʊə /: poor, sure, tour
 •    / eə /: air, care, share                                                    - / ɪə /: near, tear, cheer
 
 1.   Phụ âm - Consonants
 •    /b/: bag, baby                                                               - /p/: pupil, pay, stop
 •    /d/: dog, daddy, dead                                                  - /k/: kiss, key
 •    /m/: mother, map, come                                               - /j/: yes, yellow
 •    /n/: many, none, news                                                  - /s/: see, summer
 •    /l/: love, lucky, travel                                                   - /z/: zoo, visit
 •    /r/: river, restaurant                                                      - /h/: hat, honey
 •    /t/: tea, teach                                                                - / dʒ /: village, jam, generous
 •    /g /: get, game, go                                                        - / θ /: thin, thick, something, birth
 •    /f/: fall, laugh, fiction                                                   - / ð /: mother, with, this
 •    /v/: visit, van                                                                - / ʃ /: she, sugar
 •    /w/: wet, why                                                               - / ʒn /: vision
 •    / tʃ /: children, chicken, watch                                     - / ŋ /: thank, sing

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây