Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022

Thứ ba - 04/10/2022 09:43
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022
 
PHÒNG GDĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS LIÊN CHÂU
 
 

Số: 271/KH-THCS LC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

               Liên Châu, ngày 28 tháng 9 năm 2022

                                                  KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022
 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 9142/VP-KGVX ngày 13/9/2022 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022; Hướng dẫn số 2859/SGDĐT-GDTX-ĐH ngày 16/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 26/9/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;
Trường THCS Liên Châu xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.
- Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Thời gian tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:
- “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 diễn ra từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.
- Các hoạt động diễn ra tại đơn vị.
- Lễ khai mạc: Sáng ngày 03/10/2022, lễ tổng kết ngày 07/10/2022.
- Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện Thanh Oai trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022:
* Thời gian: 7h15’ ngày 03/10/2022.
*  Địa điểm: Trường THCS Liên Châu.
*  Thành phần: BGH – GV- NV- học sinh toàn trường.
- Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022:
* Thời gian: 8h00 ngày 07/10/2022.
*  Địa điểm: Trường THCS Liên Châu.
*  Thành phần: BGH – GV- NV- Học sinh toàn trường.
2. Nội dung hoạt động
2.1 Chủ đề Tuần lễ năm 2022:“ Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”.
2.2 Công tác thông tin tuyên truyền
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, 2 zalo,…) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
 - Treo băng zôn, khẩu hiệu tại đơn vị, công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng trên địa bàn; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
- Nhà trường treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ:
+ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại
+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.
+ Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập.
+ Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời.
+ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.
+ Học tập để phát triển quê hương, đất nước.
+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
+ Học tập của người lớn làm cho tài nguyên con người được tái tạo và phát triển.
+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
+ Học để trở thành người công dân tốt.
+ Học tập suốt đời – chìa khóa của mọi thành công.
+ Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi.” (Hồ Chí Minh).
+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).
+  Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân (Hồ Chí Minh).
 + Trong cách học phải lấy tự học làm cốt (Hồ Chí Minh).
+ Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.
+ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
3. Các hoạt động trong Tuần lễ
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, nhà trường triển khai Tuần lễ năm 2022 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo.
Một số hoạt động đề xuất:
- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan; các trang mạng xã hội… về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
- Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
- Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp, hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực:
+ Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học… góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học;
+ Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.
- Tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
- Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.
4. Tổ chức thực hiện        
- Tổ chức tuyên truyền, phát động, phổ biến tới tất cả CBGVNV và tất cả học sinh trong nhà trường.
- Mỗi lớp gửi 02 ảnh minh chứng lên nhóm GVCN về việc phát động tuần lễ học tập suốt đời của lớp mình
- Thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức Tuần lễ về Phòng GDĐT, Sở GDĐT theo quy định.
Ban giám hiệu đề nghị các tổ, đoàn thể và toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.                                                                          
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để B/cáo);
- BGH nhà trường (để C/đạo);
- Các tổ, nhóm CM (để T/hiện);
- Các lớp (để T/hiện);
- Lưu VT (Hường, 03);
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ca Ngợi
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây